Inspiratif

Kapan Waktu Terbaik untuk Amalkan Sholat Dhuha

waktu terbaik shalat dhuha

Salah satu amal ibadah sunnah yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah shalat dhuha. Karena sunnah, jenis amalan satu ini sendiri memberikan pahala serta keutamaan pada orang yang melaksanakannya, tapi tidak memiliki konsekuensi apapun bagi yang tidak melaksanakannya.

Shalat dhuha identik dengan shalat yang ditujukan untuk meminta rezeki pada Allah SWT, seperti kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, salat dhuha juga mampu menjadi ladang pengampun dosa dan penyempurna terhadap kekurangan dalam ibadah shalat.

Shalat dhuha ditunaikan dengan dua rakaat atau kelipatannya dan dilaksanakan sebagaimana shalat pada umumnya. Bedanya, setelah selesai melaksanakan shalat dhuha, kita dianjurkan untuk membaca doa sholat dhuha, yang bacaannya adalah sebagai berikut:

Doa Setelah Shalat Dhuha

Allaahumma innad dhuhaa’a dhuhaa’uka, wal bahaa’a bahaa’uka, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ishmata ishmatuka. Allaahuma in kaana rizqii fis samaa’i fa anzilhu, wa inkaana fil ardhi fa akhrijhu, wa inkaana mu’siran (mu‘assaran) fa yassirhu, wa in kaana haraaman fa thahhirhu, wa inkaana ba‘iidan fa qarribhu, bi haqqi duhaa’ika wa bahaa’ika wa jamaalika wa quwwatika wa qudratika. aatinii maa atayta ‘ibaadakas shaalihiin.

Artinya

“Ya Allah, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagungan-Mu, keindahan adalah keindahanMu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hamba-Mu yang sholeh.”

Shalat dhuha dikerjakan pada pagi hari hingga waktu sebelum dzuhur. Meskipun begitu, rupanya ada waktu paling mustajab atau waktu terbaik untuk melaksanakan salat dhuha. Ingin mengetahui lebih banyak mengenai waktu terbaik shalat dhuha? Simak ulasannya di berikut ini, yuk!

1. Waktu terbaik shalat dhuha saat matahari terbit setinggi tiang

matahari setinggi tiang

Shalat dhuha bisa mulai dilaksanakan jika matahari telah terbit setinggi tiang, atau 20-30 menit setelah matahari terbit. Jam 7 adalah waktu paling tepat untuk mendeskripsikan waktu tersebut. Karena pada jam itu, di Indonesia matahari sudah cenderung naik dan mulai menyinari langit. Sehingga jam 7 ke atas adalah waktu terbaik shalat dhuha.

Baca Juga: Dalil dan Keutamaan Shalat Dhuha Menurut Hadist

2. Waktu terbaik shalat dhuha yaitu hingga matahari tergelincir

matahari akan tergelincir

Batas waktu pelaksanaan shalat dhuha adalah hingga matahari tergelincir atau 15-30 menit sebelum memasuki waktu dzuhur. Untuk itu, usahakan untuk melaksanakan shalat dhuha sebelum detik-detik menuju dzuhur.

3. Waktu terbaik shalat dhuha Saat sinar matahari mulai menyengat

matahari menyengat

Bukan di awal pagi, rupanya waktu terbaik shalat dhuha adalah saat sinar matahari sudah mulai menyengat dan mulai menghiasi seperempat langit. Hal ini sejalan dengan beberapa hadits berikut.

 “Waktu mengerjakan shalat awwan (dhuha) adalah ketika hari panas.” (HR Imam Muslim)

“Shalat awwabin (dhuha) itu ketika sinar matahari sudah menyengat,” (HR. Muslim)

“Ketika matahari bersinar penuh menghiasi kira-kira seperempat langit dan masih berada pada sisi timur, Nabi SAW shalat empat rakaat.” (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).

Dalam hal ini, dapat diartikan waktu tersebut adalah jam 10 ke atas. Di jam 10 ke atas, matahari cenderung sudah naik dan menyengat sesuai dengan beberapa hadist di atas.

Mengamalkan Shalat Dhuha

Sekarang Tetangga Baik sudah tau kapan waktu terbaik untuk shalat dhuha. Jadi, usahakanlah untuk menunaikan shalat dhuha di waktu-waktu yang telah dianjurkan ya. Meskipun begitu, bukan berarti shalat dhuha yang dilaksanakan pada awal pagi tidak baik. Hanya saja, menunaikan shalat dhuha saat sinar matahari sudah mulai menyengat memiliki keutamaan yang lebih besar. Bagaimana Tetangga Baik? Siap tunaikan shalat dhuha di waktu terbaik?

Referensi:

https://www.merdeka.com/sumut/ketahui-waktu-untuk-sholat-dhuha-yang-tepat-ini-bacaan-niat-dan-doa-setelah-sholat-kln.html
https://news.detik.com/berita/d-5634754/kapan-waktu-sholat-dhuha-ini-yang-terbaik-dan-utama
https://www.suara.com/news/2022/07/21/123223/kapan-waktu-yang-tepat-sholat-dhuha-ini-penjelasan-dan-tata caranya#:~:text=Waktu%20yang%20tepat%20sholat%20Dhuha%20dilakukan%20ketika%20matahari%20telah%20terbit,30%20menit%20setelah%20matahari%20terbit.
https://news.detik.com/berita/d-5634754/kapan-waktu-sholat-dhuha-ini-yang-terbaik-dan-utama